Chystáte se své děti umístit do předškolního zařízení? Pak si jich pár projděte a dopředu se informujte o režimu a možnostech, které nabízí, a pak se rozhodněte. Soukromá školka Brno poskytuje v tomto směru nadstandard. Po celý den se s dětmi mluví v anglickém jazyce, mají tak možnost se nenásilnou formou s touto řečí seznámit a učit se ji. Děti jsou sem přijímány od 2 let věku. Po celou dobu se jim věnují kvalifikovaní pracovníci i rodilí mluvčí. Umožněn je pobyt celodenní nebo na půl dne.

Výhoda mužského zastoupení v pedagogickém sboru

V celém výchovně vzdělávacím procesu je nadprůměrně využívána hudební složka. Velkým přínosem je i mužské zastoupení v pedagogickém sboru. Během roku děti jezdí pravidelně na pobyty v přírodě, účastní se plaveckého výcviku. Možná je však i účast na tenisovém výcviku, návštěvy tanečního kroužku, speciálního cvičení či keramiky. Pro každého se tak něco najde.  Pro rodiče jsou pak pravidelně pořádány besídky. Vyzkoušejte si po dohodě pobyt zde zdarma a pak se rozhodněte, zda vaše dítě zařadíte právě k nám.