Udělali jste vše, co je potřeba zajistit jako prevenci úrazu elektrickým proudem?

By • Nezařazené • 20 Pro 2018

Jste pojištěni proti požáru? Abyste se ve Vašem domě cítili naprosto bezpečně, nezapomínejte na pravidelné revizní kontroly elektrického zařízení.Elektroinstalace v domě, v bytě i ve firemním objektu a veřejné budově musí být v konkrétně stanovených intervalech kontrolována. Servisu, na jehož konci vychází pravdivá revizní zpráva, věnuje pozornost profesionální firma, která je připravena podpořit každého provozovatele objektu s elektrickým zařízením, elektrickými spotřebiči v provozu i s využívaným elektrickým ručním nářadím v jeho povinnosti dle ČSN provést pravidelný monitoring.

Hodnoty, uvedené v našich revizních zprávách, odpovídají skutečnosti

Monitoring správného připojení a bezpečné funkčnosti konkrétních elektrických spotřebičů využívaných v domácnostech i ve firmách, elektrického ručního nářadí i ostatních zařízení pracujících na bázi odběru elektrické energie, je doménou specializované firmy. Firmy, která splňuje svou odbornou činností veškeré certifikáty platné na mezinárodním poli