Bernard Michal Donovalová Helena Kohoutová Lenka
Potměšilová Hana


Michal Bernard, projektový manažer NFOZP

Co mám na akci na starosti, jak se sám zapojím?
Mou úlohou je zajištění účinkujících na hlavním pódiu, tzv. booking. Na akci samotné je to pak starost o chod hlavního pódia, tj. aby se kapely a zpěváci dostali do areálu a šaten, měli k dispozici vše co potřebují, o dodržování předem stanovaného scénáře dění na pódiu apod. Kromě toho také pracuji na komunikaci festivalu navenek: ošetřuji kontakty s médii a řeším propagační aktivity akce. 

Proč spolupracuji s NF?
Přestože jsem teprve na prahu středního věku, bojuji dlouhodobě s chronickým onemocněním pohybového aparátu a ledvin. Téma zaměstnávání zdravotně handicapovaných je mi proto velmi blízké - protože jsem  navíc povahou poměrně činorodý a nevydržím jen tak bezcílně sedět doma, nabídl jsem své minulé pracovní zkušenosti právě Nadačnímu fondu NFOZP a jeho aktivitám. Snad tak mohu přispět k dané problematice i svou vlastní zkušeností. Kromě toho jsem v NFOZP našel plné pochopení pro můj zdravotní stav a vhodné pracovní podmínky pro smysluplnou práci.   

Co konkrétního byste doporučili svým známým na akci ŽJST?
Osobně se těším hlavně na všeobecně příjemnou atmosféru festivalu. Jako příznivec dobré hudby pak zvlášť na některé hudební skupiny, jejichž vystoupení jsou vždy nabitá sluncem a pozitivní energií.     

 

Helena Donovalová, projektová manažerka NFOZP
Co mám na akci na starosti?
V letošním roce mám na starosti dění na ploše. Prezentaci organizací, které s handicapovanými lidmi pracují a ostatní aktivity , které představují jejich volnočasové vyžití. Cílem celého dění je výzva pro návštěvníky : Pojďte si to také vyzkoušet! Pojďte se podívat, co my všechno zvládneme a dokážeme!

Proč spolupracuji s NF?
Díky Lence Kohoutové jsem mohla být téměř u zrodu NF a právě ona mi dala tu příležitost,  začít s NF spolupracovat. Dobrý pocit z pomoci potřebným je mi odměnou . Při své práci jsem zároveň poznala spoustu báječných lidiček, čehož si nesmírně vážím.

Co jsme dokázali od první akce ŽSJT?
NF bude slavit v této době dvouleté narozeniny. Za tu dobu odvedl spoustu práce. Od pořádání seminářů, konferencí, vydání knihy, charitativních koncertů, divadla, vánočních a velikonočních trhů a v neposlední řadě díky němu spatřil světlo světa projekt „Ochranná značka PRÁCE POSTIŽENÝCH“. Díky těmto činnostem se NF dostává do povědomí lidí, kteří nás potřebují, pro které NF vznikl a kterým můžeme pomoci.  
A to je náš cíl.

Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP
Co mám na akci na starosti, jak se sám zapojím?
V Nadačním fondu jsem od počátku a jsem jedním ze zakladatelů fondu a
zároveň předsedkyní správní rady. Jsme parta nadšenců, kteří se snaží dostat
na trh práce osoby se zdravotním postižením a děláme pro to co se dá.
Všichni chápeme nelehkou situaci při zaměstnávání těchto osob. Jsem ráda, že
mám okolo sebe skvělé kolegy, kteří se snaží s touto problematikou cosi
udělat. Žiju stejně jako TY! Kdysi jsem vymyslela základní myšlenku této akce, ale
dnes se pouze dívám na to, jak moji kolegové vymýšlejí a realizují tuto
velkou a na realizaci nesmírně náročnou akci, která představuje postižené
lidi jako rovnocenné partnery ve společnosti. Tuto akci pouze dozoruji a vzhledem k tomu, že jsem garantem nadačního fondu, garantuji i to, že tato akce a veškeré finanční toky této akce půjdou jak mají. Mám skvělé kolegy, kteří se celé akce ujali a celou ji organizují. Velký dík patří ředitelce fondu, která nasadila maximum sil na to, aby akce byla ještě lepší než vloni.

Proč spolupracuji s NF?
Neskromně řeknu, že Nadační fond pro podporu zaměstnávání jsem spoluzaložila
s lidmi, kteří cítili stejně jako já, že na trhu práce je zapotřebí cosi
pomoci změnit a podpořit. Máme mnoho projektů, které bychom chtěli
uskutečnit, nejde to tak rychle jak jsme si představovali. Letos sice se
zpožděním, ale představili jsme ochrannou známku Práce postižených, kterou
představíme i na Žiju stejně jako TY!
Nadační fond je pro mě možnost, jak pomáhat osobám se zdravotním postižením
být ekonomicky nezávislými. Je to pro mne velká výzva k další práci,
obzvlášť pokud spolupracuji s lidmi, kteří jsou stejně nadšení jako já, to
pak je práce radost.

Co jsme dokázali od první akce ŽJST?
Vloni jsme vyzkoušeli mnoho sportovních disciplín a viděli spoustu výborné
práce postižených lidí a jejich zaměstnavatelů. Letos se budou na rotopedu
šlapat kilometry na posilovnu, která se bude otevírat pro osoby se
zdravotním postižením a bude se specializovat na to, aby tyto lidi cvičili
pod odborným dohledem. Myslím, že je to velmi dobrá aktivita a já rozhodně
půjdu přispět svými kilometry na tuto akci. Ráda bych vyzvala i ostatní, aby
podpořili tuto výbornou akci, navíc v posilovně budou pracovat i osoby se
zdravotním postižením.

Co konkrétního byste doporučili svým známým na akci ŽJST?
Těším se na setkání s mnoha bezvadnými lidmi stejně jako vloni, těším se na
přátelskou atmosféru, doporučuji všem přijďte si to s námi také užít. 

Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP
Co mám na akci na starosti, jak se sám zapojím?
Stejně jako v loňském roce je moji úlohou zajistit financování celé akce a hladký průběh celého festivalu bez hranic. Zajistit financování akce byl v letošním roce veliký oříšek a ještě v březnu jsem zvažovala, zda akci nezrušit. Jsem ale ráda, že i přes veliké obtíže, se můžeme 4. června opět na akci potkat.

Proč spolupracuji s NF?
Díky mé profesi se denně pohybuji mezi lidmi se zdravotním postižením a lékaři. V České republice velice dobře funguje řada organizací, které se věnují pomoci pacientům s konkrétním onemocněním, ale nikdo, vyjma našeho nadačního fondu, se cíleně nevěnuje problematice zaměstnávání zdravotně postižených osob. Protože mne baví podporovat dlouhodobé projekty, které mají smysl a posunují danou problematiku dál, rozhodla jsem pracovat pro nadační fond. A to, že jsme se v NFOZP setkali také jako dobrá „banda lidí“, kteří přes odpor svých rodin občas dobrovolně sedí nad prací pro nadační fond od brzkého rána do pozdních nočních hodin ,mě ujišťuje, že volba pro dobrovolnickou práci v NFOZP byla správná.

Co konkrétního byste doporučili svým známým na akci ŽJST?
Všechno. Neboť každá aktivita, kterou nabízíme, každé vystoupení, které na pódiu proběhne je celým přípravným týmem naplánováno s velkým nadšením a přesvědčením, že přinese celé akci pohodovou atmosféru.

ÚVOD
PODROBNÝ PROGRAM
JAK TO ZAČALO
KDO JSME, PROČ TO DĚLÁME
KONTAKTY
   
ROČNÍK 2008
ROČNÍK 2009
ROČNÍK 2010
ROČNÍK 2011