Na počátku byla myšlenka a zájem udělat dobrou akci, která přiblíží život postižených trochu jinak. Chceme ukázat, že všichni musíme táhnout za jeden provaz. Nejde pouze o jednotlivce, jde o celou společnost.

Osoby s handicapem jsou stále pro některé z nás lidé, kterým se má uhýbat z cesty, nebo, ti kteří potřebují politování a k ničemu nejsou. Toto chceme vyvrátit právě touto ojedinělou aktivitou. Postižení se nám bez problémů dokáží vyrovnat. Potřebují dostat pouze šanci. Chceme, aby si každý mohl vyzkoušet na vlastní kůži, s čím vším se musí zdravotně postižení lidé vyrovnávat každý den, v čem jsou dobří, v čem nás mohou namotivovat. Na našem festivalu se potkáte s lidmi, které nezlomilo jejich postižení, ale stalo odrazovým můstkem pro další život. Kde je zdravý běžně nečeká.

Kdybychom nestrhli k pomoci další nadšence, tato akce by nikdy nevznikla. V podstatě všichni účinkující se vzdali svých honorářů, získali jsme velkou podporu od partnerů a i v době finanční krize se nám podařilo získat sponzory, kteří věří, že stojí zato podporovat problematiku zaměstnávání zdravotně postižných občanů. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit velmi vstřícný přístup radnic Městské části Prahy 4 a Městské části Praha 7 a Magistrátu hlavního města Prahy. Bez jejich pomoci bychom minulé ročníky nemohli uspořádat.


ÚVOD
PODROBNÝ PROGRAM
JAK TO ZAČALO
KDO JSME, PROČ TO DĚLÁME
KONTAKTY
   
ROČNÍK 2008
ROČNÍK 2009
ROČNÍK 2010
ROČNÍK 2011